Anmeldelser

Vi sikrer dig det bedste udkast af din fordring

Når en debitor, privat eller virksomhed, indtræder i en status som mulig insolvent, vil det være nødvendigt at anmelde dit krav jf. de gældende regler herfor. Du kan dermed sikre en eventuel indtægt eller dividende i boet – eller blot tilkendes muligheden for momsafskrivning af udestående.

Anmeldelse af krav i bosager kan være tidskrævende i form af den kommunikation, der løbende vil være nødvendig. Sergel sørger for den nødvendige kommunikation overholdes og sikrer dermed det bedste udkast af din fordring.