Overvågning

Overvågning

Overvågning af dine fordringer

Hvis en fordring har gennemgået et rykkerforløb, inkassoproces og/eller retslig proces, uden betaling er opnået, kan sagen overføres til overvågning.

I overvågningsforløbet inddrives fordringen typisk lidt sværere, og over et længere tidsforløb. Derfor overvåger, kontrollerer og vurderer vi løbende næste skridt mod debitor, ved blandt andet kontinuerlig scoring af den enkelte kundes adfærd, livsstil og generelle betalingsevne.

Vi kommer gerne med input, men lægger vægt på, at dine krav og ønsker ligger til grund for overvågningsforløbet.