Kredit

Mange kunder foretrækker, at betale for en ydelse efter at den er leveret. For dig betyder det, at du yder kredit til dine kunder, hvilket altid er forbundet med en vis risiko.

Hos Sergel, er vi eksperter inden for kreditstyring, herunder vurdering af en persons eller en virksomheds risiko for ikke at kunne betale sine regninger til tiden – dvs. risikoen for at du ikke modtager betaling for dine varer og services.

Sergel kan hjælpe dig med: