Nye inkassoomkostninger fra 1. juli 2016

12-06-16 08:50

Følgende satser gælder fra 1. juli 2016

 

 

Fra 1. juli 2016 træder de ændrede udenretlige inkassoomkostninger i kraft, hvilket medfører en stigning i forhold til de eksisterende takster.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180226

De nye takster er:

Fordringer til-fra Inkassoomkostninger per 1. juli 2016
0-1000 400
1001-2500 700
2501-5000 1000
5001-10000 1300
10001-25000 1700
25001-50000 2250
50001-100000 2850
100001-250000 3850
250001-500000 6400
500000- 6400 + 1% af fordringen over 500.000

« Tilbage