Min sag

Fuldmagt – Power of attorney

Ønsker du, at en anden person skal hjælpe dig med din sag, bedes du fremsende en fuldmagt med personens navn, CPR nr. og din underskrift. Du kan benytte denne skabelon:

Fuldmagt

If you want someone else to assist you with your case, please provide a power of attorney with the person’s name, CPR number and your signature. You can use this template:

Power of attorney