Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Hvis vi deler dine data med andre eller overfører dem, træffer vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data om dig håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi tilstræber at behandle dine data inden for EU/EØS. Data kan dog i visse situationer blive overført til og behandlet i lande uden for EU/EØS af en anden leverandør eller underleverandør. I denne situation anvender vi standardkontraktklausuler som en sikring, og som er godkendt af EU-kommissionen.

Vi træffer altid rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS.