Bæredygtighed

Vores grundlæggende tro er, at alle, som kan være kreditværdige, bør være det. Vi sikrer et fungerende kreditmarked med sikkerhed, effektivitet og innovation.

Sergel Sustainability Report 2022

I Sergels årsrapport finder du information om vores bæredygtighedsarbejde.

Sergel Code of Conduct

Sergels adfærdskodeks beskriver vores værdier, og hvordan vi stræber efter at leve op til dem.

Vores bæredygtighedsarbejde er koblet til FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og vores vigtigste fokusområder er:

  • At sikre økonomisk stabilitet for vores kunder
  • At skabe tillidsfulde relationer med slutkunder
  • At være en engageret arbejdsplads for vores ansatte
  • At være en etisk og ansvarlig virksomhed

At sikre økonomisk stabilitet for vores kunder

Som forretnings-partner er vi tillidsfulde og omsorgsfulde. Vores indsigt og personlige tilgang sikrer, at kundens tilgodehavende bliver betalt og at den gode relation til slutkunden opretholdes. For at sikre økonomisk stabilitet for vores kunder, anvender vi etisk inddrivelse og en kunde-fastholdende tilgang til værdi-kæden.

Vores kundevalg er baseret på bæredygtige og etiske forretningsmodeller og produktionsmetoder. Og vi ønsker udelukkende at understøtte forretningsmodeller, som fører til sunde og bæredygtige gældssætning af slutkunder. Alt sammen i henhold til vores bæredygtighedspolitik.

At skabe tillidsfulde relationer med slutkunder

Vi har sikre processer og sofistikerede modeller for at indsamle tilladt information om slutkunder, der på en fair måde vurderer deres kreditværdighed. Vi behandler altid slutkunder individuelt og med respekt. Vi er transparente og tilbyder vores slutkunder nemme og intuitive selvbetjeningsløsninger, så de kan løse deres sager hurtigt og effektivt. Vores transparente inddrivelses-processer er i overensstemmelse med generelt accepteret inddrivelses praksis og standarder og vi gør alt, hvad vi kan for at finde løsninger, som er brugervenlige og passende for alle parter.

At være en engageret arbejdsplads for vores ansatte

Sergels grundlag er de mennesker, som arbejder her. Dette er et inspirerende sted at arbejde og vi tilbyder en god balance mellem at have høje forventninger og give mulighed for at lære. Vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø og fremmer sundhed og trivsel, og vi arbejder proaktivt på at forebygge sygdom og arbejdsulykker. Vi respekterer og arbejder i overensstemmelse med de internationale menneskerettigheder.

Alle medarbejdere respekteres og behandles fair og lige, uanset individuelle forskelle, færdigheder og personlige egenskaber. Vores rekrutteringsproces er både inkluderende og lige.

At være en etisk og ansvarlig virksomhed

Ved at støtte “Science Based Targets Initiative Business Ambition for 1.5°C”, har vi tilsluttet os FN´s rammeaftale for klima ændringer. Vi udfører en klima-risiko og konsekvens vurdering samt definerer mål for reduktion af udslip.

Vi har en systematisk tilgang til bæredygtighed. Vi agerer etisk og følger altid lovgivning, regler og industri standarder samt vore egne politikker og procedurer. Vi samarbejder med myndighederne imod bedrageri, korruption og finansiel kriminalitet. Vi er medlem af brancheforeninger i samtlige lande, hvor vi opererer og vi bidrager med at finde fælles udfordringer og udviklingsmuligheder.

Vi går fra snak til handling

Nogle af vores bæredygtigheds-initiativer:

  • Vi støtter “Science Based Targets Initiative” og gennemfører en klima risiko- og konsekvens vurdering samt definerer mål for reduktion af udslip.
  • Vi stiller miljøkrav, sociale krav og GDPR krav fra leverandører og samarbejdspartnere.
  • Vi sørger for ledelses- og kultur onboarding af vores medarbejdere.
  • Vi sikrer kompetencer, coaching og træning af vores gældsrådgivere for at levere en individuel, professionel, åben og fair dialog med vores slut-kunder.