Juridiske services

Ønsker du professionel juridisk rådgivning? Sergels advokater repræsenterer vores klienter i forskellige retssager og er specialiseret i inkassosager. Inden for telekommunikation repræsenterer vi nogle af de største aktører på markedet, hvilket har betydet, at vores viden sidder ekstra dybt indenfor service- og abonnementsaftaler.

Vores tilbud

Vores tilbud omfatter en række forskellige ydelser, lige fra at fungere som repræsentant i juridiske tvister, til forligsaftaler, opsigelse af kreditter og lejekontrakter, hindringer for service, GDPR & Compliance, forbrugerkreditter og generelle vilkår og betingelser.

Sådan fungerer det

Sergels procesadvokater er specialiserede i erstatningssager. Vores arbejde starter, når et krav er blevet bestridt af skyldneren, enten før eller i forbindelse med anmodningen om betalingspåbud. For at få afgjort et anfægtet krav, skal du i disse tilfælde forfølge sagen i retten, og vi skriver derefter en ansøgning, der indgives til retten på det rigtige sted for tvisten. Vi behandler i hele landet gennem fjerndeltagelse fra Stockholm for at opnå procesøkonomiske fordele. Efter at en begæring er indgivet til byretten, sendes den til skyldneren, som i juridisk terminologi kaldes sagsøgte efter at tvisten er anlagt for retten. Ved vurderingen af, om noget skal forfølges i retten, gennemgår vi sagerne og beviserne for at kunne give en detaljeret og velbegrundet anbefaling til kunden. Det betyder, at mål, der ikke vurderes at være succesfulde, sjældent forfølges og sparer dermed kunden for udgifter til eventuelt tab. Sager ved retten kan afsluttes på forskellige måder, herunder gennem udeblivelsesdom, forlig og dom, hvor retten tager stilling til det materielle spørgsmål. En stor del af de sager, vi forfølger, er afgjort, hvilket ofte er en rentabel løsning, da det betyder, at skyldneren accepterer en frivillig betaling.

En af Sergels nøgleværdier er We care og betyder, at vi arbejder ud fra en tilgang, hvor enhver kan ende i en økonomisk udsat situation. Vi er derfor forstående over for dem, der befinder sig i sådan en situation, og arbejder på at processen i retten bliver så gnidningsfri som muligt for begge parter.

Mange af vores advokater har selv arbejdet i retten eller har anden værdifuld erfaring med retssager og dermed indgående kendskab til aftaler og kontraktvilkår samt andre relaterede problemstillinger. Ønsker du professionel juridisk rådgivning eller ønsker du hjælp til at inddrive et eller flere krav? Vi kan hjælpe dig uafhængigt af vores inkassoydelser.

Ønsker du at vi kontakter dig?

Skriv dine kontaktoplysninger nedenunder, så hører du fra os. Denne kontaktvej er for dig som er interesseret i at høre mere om Sergels services. OBS! Her kan du ikke kontakte os om din sag.