Køb af fordringer

At sælge fordringer kan skabe en omgående likviditet for din virksomhed, hvilket straks giver en positiv effekt på din bundlinje samt et forbedret cash flow, og du slipper for at skulle følge sagerne gennem længere forløb med inkasso og hvad der hører med dertil.

Salg og køb af fordringer er to sider af samme sag. Virksomheder kan vælge at sælge deres udestående fordringer til andre virksomheder, såsom Sergel, som anser det som et køb af en portefølje (af fordringer).

Hvorfor sælge fordringer?

Der er flere gode grunde til at sælge sine misligholdte fordringer:

 • Din virksomhed har brug for cash-flow.
 • Du har ikke lyst til at vente på, at dine udeståender ”måske” bliver betalt.
 • Du hellere vil bruge din energi og dine ressourcer på at udvikle din forretning fremfor at jagte betalinger.

Ønsker du at lave et porteføljesalg til Sergel, skal du have flere fordringer (flere hundrede), da vi ikke køber enkelte udestående fordringer.

Vær desuden opmærksom på, om dine fordringer er moms-pålagte, da det også kan være en mulighed at afskrive med momsrefusion (skal kunne dokumenteres).

Øg cash-flowet ved at sælge fordringer

Når du sælger dine fordringer, så får du en procent af værdien på dine fordringer, hvilket giver dig en umiddelbar likviditet. Sælger du til Sergel, vil du få overført pengene, så snart aftalen er indgået og vi vil derefter inddrive gælden i eget navn.

Hvad er en fordring?

En fordring er et krav, som en kreditor har mod en debitor. I sammenhængen med salg af fordringer vil kreditor typisk være en virksomhed, mens debitor kan være både en virksomhed eller en privatperson. I denne sammenhæng vil en fordring også være en økonomisk fordring dvs. at kreditor har penge til gode hos debitor.

Er der forskel på fordring og gæld?

I forbindelse med salg af fordringer, så er der ingen forskel, idet gæld består af pengebeløb, der skyldes til andre. I andre sammenhænge kan fordringer være ydelser eller genstande og så kan de ikke anvendes som synonymer.

Hvornår kan man sælge sine fordringer:

Du bestemmer selv, hvornår i processen, du ønsker at sælge dine fordringer:

 • Ved forfald på første faktura
 • Efter internt rykkerforløb
 • Efter inkassoforløb
 • Efter afskrivning

Det er muligt at lave en aftale omkring salg af store porteføljer (one-offs) eller omkring løbende salg af porteføljer (forward flow aftaler).

Overvej også at kombinere en inkasso-aftale med en aftale om porteføljesalg, hvor Sergel inddriver i dit navn og på et aftalt tidspunkt køber den resterende gæld.

Hvordan foregår et porteføljekøb?

Hvis din virksomhed har en portefølje af udestående fakturaer, så kan du kontakte Sergel for en vurdering af prisen. Vi vurderer på baggrund af den data, du leverer til os og når vi er enige om prisen, får du pengene udbetalt og overfører alle sager til os. Herefter starter inddrivelsen i Sergels navn, hvilket er en sikkerhed for at det foregår professionelt og i henhold til vores “We Care” principper.

Hvordan vurderes dine fordringer?

For at få den bedste vurdering kigger Sergel på:

 • Kreditvurderingsprocessen, som gik forud for indgåelse af aftalen
 • Rykkerproces (hvor effektiv er din virksomheds proces)
 • Generel information om slutkunderne (demografisk information)
 • Fordringernes alder (nærmer de sig forældelse)
 • Risikogrupper (er der nogle af fordringerne, som man ikke tror, man kan inddrive på)
 • Domme på fordringer
 • Dokumentation (underlag for dine fordringer)

Overordnet set er reglen, at jo mere information, der leveres, jo bedre en pris. Dette skyldes, at manglende information giver en højere risikoprofil, hvilket kan drive prisen ned.

Ønsker du at vi kontakter dig?

Skriv dine kontaktoplysninger nedenunder, så hører du fra os. Denne kontaktvej er for dig som er interesseret i at høre mere om Sergels services. OBS! Her kan du ikke kontakte os om din sag.