Dine rettigheder

Hvis vi deler dine data med andre eller overfører dem, træffer vi alle de rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at din data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelses niveau.

Retten til at få adgang til dine data

Du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, se “kontakt os” længere nede.

Du kan også benytte vores persondatameddelses blanket. Her kan du blandt andet anmode om at se de data vi har om dig, sletning af data og lignende.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi retter urigtige oplysninger om dig. Mens vi undersøger dine data, har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine data.

Ret til at blive slettet (“retten til at blive glemt”)

Din ret til at blive slettet er begrænset, fordi det er nødvendigt for os at behandle dine data, når vi udfører en opgave af almen interesse, som inkasso. Skulle vores behandling være baseret på dit samtykke, kan du altid anmode om, at oplysningerne slettes ved at tilbagekalde dit samtykke.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, kan vi fortsætte med at behandle dataene, hvis vi kan påvise, at der er legitime grunde til at behandle dataene, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen sker med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til dataportabilitet

Inden for rammerne af inkassovirksomhed har du ikke ret til at anmode om dataportabilitet.

Automatiserede beslutninger

I inkassovirksomheden anvendes automatiserede processer med elementer af profilering. De automatiserede processer påvirker dog ikke din retsstilling, og den automatiske procedure er primært rettet mod at adskille de tilfælde, hvor der for den enkelte kan foretages en mindre indgribende inddrivelsesforanstaltning. De automatiske processer, der opstår i inkassovirksomhed, er således en integreret del af inkassoprocessen og er nødvendige for udførelsen af ​​inkassovirksomhed. De automatiske beslutningsprocesser er tilladt og er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningens forbud i artikel 22.

Klage til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Kontakt os

Sergel A/S er persondataansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger som nævnt ovenfor.

For mere information om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

E-mail:

DPO@sergel.com