Hvad betyder det, at I har taget udlæg i mine ejendele?

Hvis du skylder penge og ikke betaler, kan vi bede fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene.

Det kan de gøre ved at tage udlæg i fx. fast ejendom, bil, depositum i din lejebolig eller andre værdigenstande. Det vil sige, at hvis du sælger bolig, bil eller fraflytter lejebolig, så skal din kreditor have sin andel af udlægget.