Inkassoprocessen

Hvad er inkasso?

Hvis en virksomhed eller person ikke betaler sin faktura inden forfaldsdato,
kan fordringshaver (den som har solgt varen eller servicen) sende betalingspåmindelse og/eller inkassovarsel.

Efter at betalingsfristen i inkassovarslet er udløbet, kan fakturaen sendes til et inkassobureau for indkrævning. Inkassoselskaber i Danmark har autorisation fra politiet til at drive inkasso. Udover dette er branchet reguleret af inkassoloven.

Det er forskellige skridt i inkassoprocssen, her følger en generel oversigt:

Faktura
En faktura er et dokument som bekræfter et salg imellem en sælger og en køber. Fakturaen udstedes af sægeren, og køberen får til opgave at betale denne. Fakturaen er dokumentation af køberens betalingsforpligtelse og sælgerens tilgodehavende. Forfaldsdato på faktura er fristen for hvornår fakturabeløbet skal være betalt.

Betalingspåmindelse
Hvis en faktura ikke betales inden fastsat frist, kan der sendes en betalingspåmindelse. Ifølge inkassoloven er det ikke pålagt at dette skal sendes.

Inkassovarsel
I Danmark er det et lovkrav at varsle før en sag sendes til inkasso. Inkassovarslet er en påmindelse som kan sendes af enten den som har sendt dig fakturaen eller af inkassoselskabet

Kravene til et inkassovarsel er:

  • Det skal være skriftligt og kan sendes per post eller til digitale postkasser (f.eks. e-Boks)
  • Fristen for at betale det oprindelige krav skal være udløbet.
  • Der skal i varslet gives en betalingsfrist på minimum 14 dage.

Bemærk at kreditor kan sende et inkassovarsel uden at have sendt dig en betalingspåmindelse på forhånd. Hvis kreditor skal tage sig betalt for varslet, stilles der yderligere krav. Der skal:

  • være gået minimum 14 dage efter den oprindlige betalingsfrist
  • oplyses om kravets størrelse
  • oplyses hvad kravet gælder

Retslige tiltag
Hvis Sergel ikke opnår kontakt eller får en aftale på plads, kan sagen sendes i fogedretten. Dette kan føre til ekstra omkostninger udover det oprindelige beløb.

Betalingsanmærkning
En betalingsanmærkning er en oplysning om at en person eller et firma ikke har betalt sine regninger/fakturaer i tide. Betalingsanmærkninger rapporteres primært fra private inkassobureauer, og myndigheder (kommuner, SKAT, osv.).

  • Privatpersoner: En betalingsanmærkning kan registreres tidligst 30 dage efter at retslig tiltag er påbegyndt. Med retslig skridt menes advarsel om registerregistrering, eller skyldnererklæring. Hvis du har indgået en betalingsaftale med inkassoselskabet, og denne aftale ikke overholdes, kan sagen rapporteres som betalingsanmærkning.
  • Firma: En betalingsanmærkning kan registreres 30 dage efter advarsel om registerregistrering, eller skyldnererklæring. Advarsel om registrering kan sendes på den 3 rykker for betaling eller efter 3 rykkere.

En sag kan ikke videresendes til registrering hvis der er gjort indsigelse mod kravet. Dette gælder både for privatpersoner og virksomheder

En betalingsanmærkning slettes fra RKI / Debitorregisteret´s registre når de modtager besked om det fra inkassoselskabet eller offentlige registre. En betalingsanmærkning som ikke er afsluttet pga. manglende betaling, kan stå registreret i 5 år fra registreringsdatoen. Undtagelser er hæftelser tinglyst i et offentlig register. Her kan sagen stå registreret så længe den er tinglyst.