Hvad er inkasso?

Inkasso er, kort fortalt, inddrivelse af gæld, som ikke er betalt til tiden dvs. at hvis man ikke betaler sine regninger til tiden, kan man risikere at blive overdraget til inkasso.

Et inkassobureau er en virksomhed, som inddriver gæld på vegne af en kreditor.

Du skal, som minimum, være varslet om inkasso, før din gæld kan blive overdraget til inkassobehandling. Du har ikke krav på at få en rykker før du får et inkassovarsel, men dit inkassovarsel skal have en frist på minimum 10 dage, før du kan blive sendt videre.

Inkassovarslingen modtager du fra din kreditor eller inkassobureauet.

Når inkassobehandlingen begynder, vil du modtage et inkassopåkrav – i dette finder du en samlet opgørelse over din gæld inkl. inkassoomkostninger.