Jeg er uenig i gælden. Hvad skal jeg gøre?

Du har altid mulighed for at klage over gælden, hvis du ikke er enig. Dog skal du være opmærksom på, at din påstand skal kunne dokumenteres fx

  • Hvis du har betalt, skal vi bruge en kvittering på indbetalingen
  • Hvis du har opsagt din aftale, skal vi bruge skriftlig dokumentation på at du har henvendt dig omkring opsigelse eller en bekræftelse på opsigelsen fra kreditor

Hvis du ønsker at klage, skal du kontakte os via Min Sag. Har du problemer med at logge ind, se her

Når vi har modtaget din klage, vil din sag blive sat i bero i 30 dage.

Bemærk! Der bliver opkrævet renter, selvom sagen er i bero.