Hvad gør vi med oplysningerne om dig?

Vi bruger oplysningerne om dig til effektivt at opnå betaling eller anden opfyldelse og for at kunne drive vores forretning generelt.

Formålet med behandlingen

Vores formål med behandlingen af ​​dine data er at:

  • styre din inkassosag og vælge den rigtige og mest effektive handling i din sag
  • bekræfte din identitet og kontaktoplysninger
  • vurdere din evne til at betale din gæld
  • administrere inkassokrav, betalingspåmindelser, aftaler, betalinger og tvangsfuldbyrdelse af forskellig art eller for at kunne foretage andre retssager
  • ved yderligere at behandle dine personlige data indsamlet til kreditoplysningsformål, bestemme, hvilken handling der er mest passende at tage i dit tilfælde
  • sætte tilsynsmyndigheden i stand til at føre tilsyn med virksomheden
  • uddanne vores medarbejdere, udvikle, effektivisere, følge op og kvalitetssikre vores processer og værktøjer
  • rapportere til vores klient og varetage anden økonomiadministration
  • udføre statistisk behandling og opgørelser, herunder opbygning af modeller til analyse, som hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger og vurdere solvens.