Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

Hvis vi deler dine data med andre eller overfører dem, træffer vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data om dig håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi kan dele eller overføre dine data med/til følgende parter.

Leverandører og underleverandører

Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører og underleverandører inden for rammerne af vores forretning.

Myndigheder

Vi kommunikerer dine data med myndigheder for at fastslå og inddrive din gæld. Hvor det er relevant, kan vi også være forpligtet ved lov til at give nødvendige oplysninger til myndigheder.

Kunden

Vi deler dine data med vores kunde (kreditor), men kun under omstændigheder, der er relevante for opgaven.

Fuldmagtshaver

Vi kan også kommunikere dine data med en autoriseret repræsentant/fuldmagtshaver.