Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Hvis vi deler dine data med andre eller overfører dem, træffer vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data om dig håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

For så vidt angår oplysninger om dig inden for rammerne af din inkassosag, gemmer vi dine data i overensstemmelse med Dansk Inkassolovgivning samt bogføringsloven. Din personhenførbare data vil altså som udgangspunkt derfor blive slettet 5 år efter sagens afslutning.

I nogle tilfælde gemmes personoplysninger i en kortere periode. Optagede telefonopkald til undervisningsformål gemmes i 14 dage.

Hvis der er andre lovbestemte formål, som vi gemmer dine data til, fx i henhold til bogføringsloven, gemmes dataene i overensstemmelse med, hvad der står i loven.

Derudover kan dine personoplysninger gemmes til statistisk behandling og udarbejdelse, herunder opbygning af modeller til analyse, men kun så længe det er nødvendigt at gemme dem i forhold til formålet.