Retsgrundlag for behandlingen

Ved inkassovirksomhed behandles dine data som hovedregel, fordi det er nødvendigt for at udføre en opgave af offentlig interesse. Afhængigt af behandlingens art kan andre grunde være gældende for behandlingen.

Vi behandler nogle gange dine personoplysninger til uddannelsesformål for at kunne tilbyde dig den bedst mulige service, når du kontakter os. Retsgrundlaget for en sådan behandling er, at Sergel har en legitim interesse i behandlingen.

Når du frivilligt afgiver oplysninger om dit helbred til os, eller andre følsomme oplysninger (f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller biometriske oplysninger), mener vi, at du har givet os et udtrykkeligt samtykke til at komme til at behandle opgave. Vi har også et retsgrundlag for at behandle disse data, hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Disse kategorier kan også behandles, hvis det er nødvendigt af hensyn til en væsentlig offentlig interesse, som er inkassovirksomheden.

Når vi behandler dine data til statistisk behandling og udarbejdelse, herunder opbygning af modeller til analyse, er vores retsgrundlag, at vi har en generel og legitim interesse i at udføre behandlingen.