Privatlivspolitik

Til dig, der har modtaget et brev fra os om, at vi repræsenterer en kreditor (vores kunde) i en sag mod dig.

Vi beskytter din personlige integritet, og du kan føle dig tryg ved, hvordan vi behandler dine data. Denne politik forklarer, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. Denne politik beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende vedrørende vores håndtering af dine persondata.

Hvem er denne politik for?

Denne politik vedrører Sergels behandling af dine personoplysninger, når du har modtaget et brev fra os om, at vi repræsenterer vores kunde i en sag mod dig.

Politikken er rettet til dig, som har bestridt et krav, som vores kunde vurderer at have mod dig. Vores kunde har derfor overgivet det omtvistede krav til Sergel til behandling.

Hvis du besøger vores hjemmeside

Læs mere om brugen af ​​cookies på din computer, og hvordan vi behandler dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside, “ændre dine Cookie-indstillinger”.

Hvis du besøger vores lokaler i København

Som udgangspunkt tager vi ikke imod besøgende i vores lokaler. Hvis du alligevel ville besøge vores lokaler, kan du få skriftlig information om behandlingen af ​​dine personoplysninger i receptionen.

Hvad gør vi med oplysningerne om dig?

Formålet med behandlingen

Sergels formål med behandlingen af ​​dine personoplysninger er at beskytte vores kundes interesser og forsvare vores kundes juridiske krav.

Vores retsgrundlag for behandling

Sergel har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, således at Sergel kan varetage vores kundes interesser og forsvare vores kundes retskrav samt opfylde vores aftale med vores kunde.

Sergels vurdering er, at Sergels interesse i at behandle dine personoplysninger til ovennævnte formål opvejer din interesse eller dine grundlæggende rettigheder og friheder vedrørende behandlingen af ​​personoplysningerne.

Hvor indsamler vi dine personlige data fra?

De oplysninger, vi bruger, er hovedsageligt indhentet fra vores kunde og dig selv. Nogle oplysninger om din identitet indhentes ved hjælp af offentlige registre o.l..

Kategorier af personlige oplysninger

Vi behandler sådanne oplysninger om dig, som vi anser for nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen. Typisk behandler vi følgende personoplysninger; navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre persondata knyttet til den gældende inkassosag.

Følsomme personoplysninger

Som hovedregel behandler vi ikke særlige kategorier af personoplysninger (f.eks. data, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab og behandling af data vedrørende sundhed eller sexliv).

Automatiserede beslutninger

Vi vil ikke bruge dine personlige oplysninger til automatiske beslutninger.

Hvem må vi dele dine oplysninger med?

De oplysninger om dig, som vi behandler, kan også deles med vores leverandører, som faciliterer eller leverer dele af vores tjenester.

Vi deler dine personoplysninger med vores kunde og med offentlige myndigheder såsom Fogedretten.

Hvis vi deler dine data med andre eller overfører dem, træffer vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data om dig håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi tilstræber at behandle dine data inden for EU/EØS. Data kan dog i visse situationer blive overført til og behandlet i lande uden for EU/EØS af en anden leverandør eller underleverandør. I denne situation bruger vi Standard Contractual Clauses (SCC) eller Binding Corporate Regulations (BCR) som en garanti, der er godkendt af EU-kommissionen. For mere information om de beskyttelsesforanstaltninger, vi træffer, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, se nedenfor.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi sletter personoplysninger om dig indsamlet til dette formål 3 år efter, at vi har afsluttet vores sag, det vil sige vores opgave fra kunden.

Eller længere, medmindre en uenighed, igangværende tvist eller andre lignende årsager, samt lovkrav kræver, at data opbevares længere.

Dine rettigheder

Ret til at få adgang til dine data

Du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, se “kontakt os” længere nede.

Du kan også benytte vores persondatameddelses blanket. Her kan du blandt andet anmode om at se de data vi har om dig, sletning af data og lignende.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi retter urigtige oplysninger om dig. Mens vi undersøger dine data, har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine data.

Ret til sletning

Hvis vi har behandlet forkerte personoplysninger om dig, kan du anmode om, at vi sletter de forkerte oplysninger.

Ret til begrænsning

I nogle tilfælde har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Begrænsning betyder, at dataene er markeret, så de kun behandles til bestemte begrænsede formål.

Hvis du for eksempel mener, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte og anmoder om berigtigelse, kan du også anmode om, at behandlingen begrænses, mens rigtigheden af ​​oplysningerne undersøges. Det samme gælder, hvis du har brug for dataene til at fastslå, hævde eller forsvare dine retskrav. Du kan herefter anmode om, at behandlingen begrænses ved for eksempel ikke at slette dataene.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, kan vi fortsætte med at behandle dataene, hvis vi kan påvise, at der er tungtvejende legitime grunde til at behandle dataene, som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen sker med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Klage

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, herunder i forhold til nogen af ​​de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, og vi vil undersøge din klage.

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet. Mere information om Datatilsynet og deres klageprocedurer kan findes her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

Kontakt os

Sergel A/S er persondataansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger som nævnt ovenfor.

For mere information om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

E-mail:

DPO@sergel.com