Hele vores privatlivspolitik

Her kan du læse mere om vores privatlivspolitik. Under hvert link er der mere information om hvert område, og ønsker du at læse hele teksten samlet, er det nederst under Privatlivspolitikken.

Vi beskytter din personlige integritet, og du kan føle dig tryg ved, hvordan vi behandler dine data. Denne politik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores indsamlingsaktiviteter. Den beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Nogle gange har du en gæld i en inkassosag, der håndteres af os. Du kan også være kurator eller repræsentere den, der skylder gælden i inkassosagen.

Oplysninger vi indsamler om dig

Vi indsamler oplysninger om dig fra vores klient, myndigheder og andre samarbejdspartnere. Data kan for eksempel være:

Personlige og kontaktoplysninger

Navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer og oplysninger om dine personlige forhold.

Oplysninger om din gæld

Kreditor, oplysninger om de varer/ydelser, du har bestilt, fx faktura- og leveringsadresse, kontrakt-, faktura- og betalingsanmærkninger, dokumenter og afgørelser fra myndigheder (fx dom, afgørelse om gældssanering/konkurs).

Oplysninger du giver os

Nogle gange giver du os oplysninger om dig selv, når du kontakter os eller bruger Min Sag (vores webservice på www.sergel.dk). Data kan for eksempel være:

 • Kontaktoplysninger
  Adresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer og oplysninger om din agent.
 • Betalningsinformation
  Kontoudtog eller andre betalingsoplysninger og bankkontonummer.
 • Oplysninger om dine personlige forhold
  Din økonomiske situation og levevilkår generelt.
 • Andre data
  Kontraktoplysninger, fakturaoplysninger og andre oplysninger, fx din tvist om gælden, din anmodning om henstand eller afdragsordning eller anden aftale.

Hvad gør vi med oplysningerne om dig?

Vi bruger oplysningerne om dig til effektivt at opnå betaling eller anden opfyldelse og for at kunne drive vores forretning generelt.

Formålet med behandlingen

Vores formål med behandlingen af ​​dine data er at:

 • styre din inkassosag og vælge den rigtige og mest effektive handling i din sag
 • bekræfte din identitet og kontaktoplysninger
 • vurdere din evne til at betale din gæld
 • administrere inkassokrav, betalingspåmindelser, aftaler, betalinger og tvangsfuldbyrdelse af forskellig art eller for at kunne foretage andre retssager
 • ved yderligere at behandle dine personlige data indsamlet til kreditoplysningsformål, bestemme, hvilken handling der er mest passende at tage i dit tilfælde
 • sætte tilsynsmyndigheden i stand til at føre tilsyn med virksomheden
 • uddanne vores medarbejdere, udvikle, effektivisere, følge op og kvalitetssikre vores processer og værktøjer
 • rapportere til vores klient og varetage anden økonomiadministration
 • udføre statistisk behandling og opgørelser, herunder opbygning af modeller til analyse, som hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger og vurdere solvens.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

Hvis vi deler dine data med andre eller overfører dem, træffer vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data om dig håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Vi kan dele eller overføre dine data med/til følgende parter.

Leverandører og underleverandører

Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører og underleverandører inden for rammerne af vores forretning.

Myndigheder

Vi kommunikerer dine data med myndigheder for at fastslå og inddrive din gæld. Hvor det er relevant, kan vi også være forpligtet ved lov til at give nødvendige oplysninger til myndigheder.

Kunden

Vi deler dine data med vores kunde (kreditor), men kun under omstændigheder, der er relevante for opgaven.

Fuldmagtshaver

Vi kan også kommunikere dine data med en autoriseret repræsentant/fuldmagtshaver.

Retsgrundlag for behandlingen

I inkassovirksomheden behandles dine data som hovedregel, fordi det er nødvendigt for at udføre en opgave af offentlig interesse. Afhængigt af behandlingens art kan andre grunde være gældende for behandlingen.
Vi behandler nogle gange dine personoplysninger til uddannelsesformål for at kunne tilbyde dig den bedst mulige service, når du kontakter os. Retsgrundlaget for en sådan behandling er, at Sergel har en legitim interesse i behandlingen.

Når du frivilligt afgiver oplysninger om dit helbred til os eller andre følsomme oplysninger (f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller biometriske oplysninger), mener vi, at du har givet os et udtrykkeligt samtykke til at kunne behandle opgave. Vi har også et retsgrundlag for at behandle disse data, hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Disse kategorier kan også behandles, hvis det er nødvendigt af hensyn til en væsentlig offentlig interesse, som er i inkassovirksomheden.

Når vi behandler dine data til statistisk behandling og udarbejdelse, herunder opbygning af modeller til analyse, er vores retsgrundlag, at vi har en generel og legitim interesse i at udføre behandlingen.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi tilstræber at behandle dine data inden for EU/EØS. Data kan dog i visse situationer blive overført til og behandlet i lande uden for EU/EØS af en anden leverandør eller underleverandør. I denne situation anvender vi standardkontraktklausuler som en sikring, og som er godkendt af EU-kommissionen. Vi træffer altid rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

For så vidt angår oplysninger om dig inden for rammerne af din inkassosag, gemmer vi dine data i overensstemmelse med Dansk Inkassolovgivning samt bogføringsloven. Din personhenførbare data vil altså som udgangspunkt derfor blive slettet 5 år efter sagens afslutning.

I nogle tilfælde gemmes personoplysninger i en kortere periode. Optagede telefonopkald til undervisningsformål gemmes i 14 dage.

Hvis der er andre lovbestemte formål, som vi gemmer dine data til, fx i henhold til bogføringsloven, gemmes dataene i overensstemmelse med, hvad der står i loven.

Derudover kan dine personoplysninger gemmes til statistisk behandling og udarbejdelse, herunder opbygning af modeller til analyse, men kun så længe det er nødvendigt at gemme dem i forhold til formålet.

Dine rettigheder

 • Ret til at få adgang til dine data
  Du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, se “kontakt os” længere nede.
  Du kan også benytte vores persondatameddelses blanket. Her kan du blandt andet anmode om at se de data vi har om dig, sletning af data og lignende.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at anmode om, at vi retter urigtige oplysninger om dig. Mens vi undersøger dine data, har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine data.
 • Ret til at blive slettet (retten til at blive “glemt”)
  Din ret til at blive slettet er begrænset, fordi det er nødvendigt for os at behandle dine data, når vi udfører en opgave af almen interesse, som inkasso. Skulle vores behandling være baseret på dit samtykke, kan du altid anmode om, at oplysningerne slettes ved at tilbagekalde dit samtykke.
 • Ret til at gøre indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, kan vi fortsætte med at behandle dataene, hvis vi kan påvise, at der er legitime grunde til at behandle dataene, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen sker med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 • Ret til dataporatbilitet
  Inden for rammerne af inkassovirksomhed har du ikke ret til at anmode om dataportabilitet.
 • Automatiserede beslutninger
  I inkassovirksomheden anvendes automatiserede processer med elementer af profilering. De automatiserede processer påvirker dog ikke din retsstilling, og den automatiske procedure er primært rettet mod at adskille de tilfælde, hvor der for den enkelte kan foretages en mindre indgribende inddrivelsesforanstaltning. De automatiske processer, der opstår i inkassovirksomhed, er således en integreret del af inkassoprocessen og er nødvendige for udførelsen af ​​inkassovirksomhed. De automatiske beslutningsprocesser er tilladt og er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningens forbud i artikel 22.
 • Klage til tilsynsmyndigheden
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Cookies

Vi anvender cookies for at hjemmesiden fungerer korrekt, for at indsamle besøgsstatistik og for at optimere brugervenligheden.

En cookie er en tekstfil, der placeres på din computer eller andet IT-udstyr. Det gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der er besøgt. De hjælper med at gemme dine valg, når du navigerer på et websted eller vender tilbage til det på et senere tidspunkt. Oplysningerne i en cookie er anonyme, dvs. IP-adressen er ikke knyttet til en individuel person. Cookies bruges af næsten alle hjemmesider og er ofte en forudsætning for at hjemmesiden kan fungere. Retsgrundlaget for vores brug af cookies er, at samtykke indhentes fra dig ved at klikke på “Jeg accepterer” i pop op-meddelelsen vedrørende cookies, der vises første gang du besøger hjemmesiden.

Matomo

Vi bruger webanalysetjenesten Matomo til at indsamle statistik, hvilket betyder, at oplysninger om besøgendes brug af hjemmesiden gemmes på servere hos Matomo via cookies. De indsamlede oplysninger bruges til f.eks. se hvor den besøgende kommer fra, hvor længe de bliver på hjemmesiden eller hvilke sider der er besøgt. Matomo forbinder ikke den besøgendes IP-adresse med data, som Matomo har. Disse cookies kan fravælges uden at påvirke hjemmesidens funktionalitet.

Humany

Vores hjemmeside bruger en kundeserviceløsning fra Humany. Dette hjælper dig med at finde svaret på dine spørgsmål selv med Humanys smarte FAQ. For at lette oplevelsen placerer Humany en cookie på din computer, som bruges til statistik. Som standard gemmes oplysningerne i 24 timer.

E-Space

Vi arbejder på at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og bruger derfor et undersøgelsesværktøj fra E-Space. En cookie gemmes for at skelne, om en bruger har besvaret undersøgelsen eller ej. Dette forhindrer en bruger i at blive bedt om at besvare flere gange.

Hvis du ønsker at slå cookies fra eller slette dem

Hvis du ikke ønsker, at der skal bruges cookies, kan du slå cookies fra i din browsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille din browser til at spørge dig, hver gang hjemmesiden forsøger at placere en cookie på din computer. Cookies, der tidligere er blevet gemt, kan også slettes i browseren. Gå til din browsers hjælpeside for at få flere oplysninger.
Du kan læse mere om de gældende regler og lovgivning vedrørende Cookies hos Datatilsynet

Kontakt os

Sergel A/S er registreret i CVR-registret med CVR-nummer 35481036 og har den daglige gang i København.
Sergel har en databeskyttelsesansvarlig og et team af specialister med fokus på databeskyttelsesspørgsmål. Vores kundeservice er en forlænget arm for vores specialister i databeskyttelsesspørgsmål. Vi modtager gerne dine spørgsmål om databeskyttelse og persondata. Du kan kontakte os på DPO@sergel.com.

Sergel A/S er persondataansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger som ovenfor. Sergel A/S overholder dansk databeskyttelseslovgivning.

 

Oplysninger om din økonomiske situation

Indkomst (Skattestyrelsen), betalingsmeddelelser og oplysninger om generelle og individuelle sager (Fogedretten), dokumenter og afgørelser fra andre myndigheder (f.eks. afgørelser om kuratorer og kuratorer) samt eventuelle oplysninger om ejendomsbesiddelser.

Andre kategorier af data

Selv lejlighedsvise oplysninger om domme i straffesager og helbred kan forekomme, hvis oplysningerne er nødvendige for inddrivelsen af ​​din gæld.