Sergels engagement for økonomisk og socialt ansvar

Hos Sergel prioriterer vi både økonomisk og social bæredygtighed. Vi sikrer et pålideligt kreditmarked og skaber muligheder for enkeltpersoner og virksomheder. Med vores strukturerede tilgang fremmer vi mangfoldighed, ligestilling og inklusion, hvilket driver os mod en bæredygtig fremtid, hvor økonomisk og socialt ansvar går hånd i hånd.

Hos Sergel er vores kerneopgave forankret i både økonomisk og social bæredygtighed. Vi stræber efter at opretholde tilliden på kreditmarkedet, samtidig med at vi skaber muligheder for både enkeltpersoner og virksomheder. Vores rolle inden for inkasso, der sikrer et pålideligt kreditmarked og fremmer et sundt økonomisk miljø, har en historie, der strækker sig over 5.000 år. Vi er engagerede i at levere ydelser, der er retfærdige og etiske, hvilket garanterer retfærdig behandling for alle og bidrager til en socialt ansvarlig inkassoproces.

Bæredygtighed som buzzword
Bæredygtighed kan ofte virke som et buzzword, tabt i en jungle af begreber, definitioner og certificeringer. Hos Sergel er vi dog engagerede i at gøre bæredygtighed til et håndgribeligt og forståeligt mål for alle i organisationen. Vi mener, at bæredygtighed skal være mere end et abstrakt begreb, der forstås af nogle få udvalgte. I stedet skal det være et princip, som hver medarbejder omfavner og realiserer i sit daglige arbejde.

En fælles vej mod bæredygtighed
Vi er positive over for CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) og ESRS-rapporteringen (European Sustainability Reporting Standard), da de tilbyder en standardiseret måde at forstå og rapportere om bæredygtighed på. Disse rammer giver et fælles sprog for vores kunder, partnere og ansatte, hvilket gør det muligt for os at arbejde systematisk, måle vores fremskridt og nå vores ambitiøse bæredygtighedsmål.

Hos Sergel omsætter vi vores bæredygtighedsstrategi til konkrete resultater gennem en struktureret tilgang. Vores ledelse tager ansvar og driver aktiviteter for at sikre, at vores bæredygtighedsmål er i overensstemmelse med vores forretningsmål. Denne strategi formidles til vores teams, hvilket fremmer kollektivt ejerskab og teamdrevne initiativer. Vi inviterer alle vores medarbejdere til en årlig workshop, hvor vi sammen reflekterer over, hvad vi gør godt, og hvad vi kan forbedre fremover. Dette engagement udfordrer os og giver os mål og aktiviteter for vores bæredygtighedsstrategi. Ved at styrke enkeltpersoner tager hver medarbejder personligt ansvar for bæredygtighed. Vi støtter dette med nødvendig udvikling og uddannelse, hvilket udruster vores personale med de nødvendige færdigheder til at gennemføre bæredygtige aktiviteter. Denne tilgang sikrer, at bæredygtighed er en værdi, der anvendes på alle niveauer i vores organisation, samtidig med at den driver os mod en bæredygtig fremtid.

Alle stemmer tæller
Hos Sergel prioriterer vi mangfoldighed, ligestilling og inklusion gennem vores politikker, uddannelser, rekrutteringsrutiner og lige udviklingsmuligheder. Hvert år vurderer vi, ved hjælp af Equality Check, vores medarbejderes oplevelser inden for disse områder. Vi følger op på resultaterne med workshops, hvor alle medarbejdere inviteres til at reflektere over, hvad vi gør godt, og hvad vi kan forbedre. Denne løbende dialog sikrer, at vi forbliver engagerede i at skabe en inkluderende arbejdsplads.

Vores grønne rejse mod nuludledning
Vores engagement i miljømæssig bæredygtighed er tydeligt i de tiltag, vi har gennemført gennem årene. Vi er certificerede af - og støtter Science Based Targets Initiative samt FN's klimakonvention og har forpligtet os til at opnå et nulemissionsmål. Sergel gennemfører klima- og risikovurderinger og fastsætter emissionsreduktionsmål for at nå 1,5°C-målet.

Et kollektivt engagement
Hos Sergel er vi stolte over at engagere hele vores organisation i vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid. Ved at fremme ejerskab, engagement og bæredygtige arbejdsgange blandt alle medarbejdere er vi overbeviste om, at vi kan gøre en betydelig forskel. Bæredygtighed er ikke kun et mål; det er summen af de daglige valg, der træffes af hver medarbejder hos Sergel.

Sammen bygger vi en fremtid, hvor økonomisk og socialt ansvar går hånd i hånd, hvilket sikrer en bedre verden for kommende generationer. Vil du vide mere? Klik her og se en film fra Sergels seneste event med fokus på bæredygtighed: Sergel Nordic AI and Sustainability Talks 2024.

Christine Bischoff, Leder Nordic Sustainability Forum hos Sergel