Sådan fungerer inkassoprocessen hos Sergel

Har du modtaget et inkassokrav? Vi forklarer, hvordan hele processen fungerer. Når du ikke betaler din regning til tiden, går den videre til inkasso.

Inkassoprocessens forskellige skridt  

Det er op til den enkelte virksomhed at bestemme, hvornår de vil benytte sig af et inkassofirma, eller hvornår de vurderer, at en faktura skal gå videre til inkasso.

Nedenfor er en generel beskrivelse, og derfor kan der være afvigelser mellem forskellige inkassosager.

Betalingspåmindelse   

Den virksomhed, du skylder penge, sender dig en betalingspåmindelse, også kaldet en rykker, hvis du har en ubetalt gæld. Der tillægges et rykkergebyr på op til 100 DKK. Virksomheder skal sende minimum en rykker, men kan sende flere, hvis de ønsker det, inden sagen overgår til inkasso.

Inkassokrav  

Hvis virksomheden stadig ikke har modtaget betaling fra dig, går fakturaen videre til inkasso. Sergel sender derefter et inkassokrav ud, der også indeholder inkassoomkostninger. Det er vigtigt, at du betaler hele gælden inklusive morarenter og gebyrer.

Hvis du mener, at kravet er forkert, kan du sende Sergel en indsigelse. Dette kan du gøre via Min Sag eller ved at sende os en mail. Mailadressen kan findes i det bred du har modtaget fra os.

Det at du modtager et inkassokrav, betyder ikke, at du har fået en betalingsanmærkning.

Betalingspåkrav  

Hvis du ikke betaler din sag hos Sergel, kan inkassokravet blive sendt videre til Fogedretten.

Der vil der komme retslige omkostninger på sagen, som vil blive tilskrevet dig.  

Fogedretten sender dig et betalingspåkrav på E-boks (Med post, hvis du er fritaget). Herefter har du 14 dage til at betale, eller gøre indsigelse hvis du mener at kravet er forkert.

Kendelse

Derefter beslutter Fogedretten om der skal være en kendelse. En kendelse betyder, at Fogeden har fastsat kravet, og at du hæfter for betaling for det.

Hvis ikke sagen allerede er blevet registreret med betalingsanmærkning, vil den blive det i forbindelse med kendelsen. For private gælder anmærkningen i 5 år, eller til gælden er betalt ud.

Udlæg

Udlæg er når Fogedretten bruger dine værdier til at dække din gæld. Det kan f.eks. være hvis du ejer en bil, har et depositum i en lejlighed eller lignende. Hvis din gæld er til det offentlige, kan de også gøre løn indhold for at du betaler din gæld til dem. 

Hvis du så senere skal flytte, eller vil sælge din bil, vil den del af værdien som der er gjort udlæg i, blive betalt før du modtager noget.

Godt at tænke på

Hvis du ikke kan betale din regning til tiden, så kontakt firmaet der har sendt dig fakturaen eller inkassofirmaet, hvis du har modtaget et inkassokrav. Ofte er der mulighed for forskellige løsninger der bliver tilpasset til dig og din økonomi.

Læs mere